Privacy statement TC Swalmen

Tennisclub Swalmen

Privacy statement TC Swalmen.

Algemeen

Om clublid te worden en je als bondslid in te kunnen schrijven bij de K.N.L.T.B, is het noodzakelijk dat TC Swalmen (‘wij’) je persoonsgegevens verwerkt. TC Swalmen respecteert de privacy van de leden en zorgt dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met de gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Welke gegevens worden door TC Swalmen verwerkt?

Wij verwerken gegevens indien je:

  • Lid wordt bij TC Swalmen. Het gaat dan om: initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, evt. speelsterkte, pasfoto, startdatum lidmaatschap, e-mailadres en betaalgegevens.
  • Bestuurslid bent binnen TC Swalmen. Het gaat dan om de volgende extra gegevens: functietitel en kopie van geldig identificatiebewijs.
  • Tennislessen volgt. Het gaat dan om: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en speelsterkte. Deze gegevens worden ook verwerkt door onze tennisleraar.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluiten in het kader van het lidmaatschap van de vereniging en de K.N.L.T.B:

  • Het aanmelden bij de K.N.L.T.B.
  • Het innen van de verenigingscontributie.
  • Het versturen/mailen van relevante ledeninformatie/nieuwsbrieven/uitnodigingen voor o.a. competitie en activiteiten (waaronder de ledenvergaderingen) georganiseerd door of namens TC Swalmen.
  • Aanvragen van (gemeentelijke) subsidie.
  • Inschrijven bij KvK (indien bestuurslid).
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

K.N.L.T.B.-leden, dus ook leden van TC Swalmen, hebben door het K.N.L.T.B lidmaatschap (pasje) ook te maken met de privacy policy van de K.N.L.T.B. Het privacy statement van de K.N.L.T.B. kun je nalezen op de website van de K.N.L.T.B.

Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij die gegevens aan deze derden ter beschikking.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. TC Swalmen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging

We gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van de gegevens en treffen voor zover mogelijk passende maatregelen om de gegevens te beschermen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan.

Foto’s tijdens evenementen

Tijdens onze evenementen worden regelmatig foto’s gemaakt om een sfeerimpressie te kunnen delen met onze (toekomstige) leden. Deze worden in principe alleen gepubliceerd op de website in de fotogalerij en via ons social media-account Facebook (of mogelijk Instagram). Tijdens toernooiweken kunnen de foto’s tijdelijk worden gepresenteerd op het beeldscherm in onze kantine. Wij respecteren de privacy van onze leden en zullen vanuit de vereniging geen achternamen vermelden bij foto’s. Echter wij kunnen niet voorkomen dat aanwezige personen herkenbaar in beeld zijn, dan wel te traceren zijn via K.N.L.T.B systemen (bijvoorbeeld competitie-winnaars). Mocht er een foto geplaatst worden op de website of social media en je wilt dat deze foto toch verwijderd wordt neem dan contact op met onze secretaris via info@tcswalmen.nl.

Rechten

Als je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens of deze wilt wijzigen, dan kun je contact opnemen met de secretaris via e-mail: info@tcswalmen.nl.

 

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van wettelijke wijzigingen. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Versie: 18 maart 2019.

Laatste nieuws

Nieuwe overkapping gereed

Bij baan 3 en 4 is een prachtige overkapping gerealiseerd, ...

lees verder ...

KOM GEZELLIG TENNISSEN BIJ TC SWALMEN

INTERESSE IN DE TENNISSPORT? Kom gezellig tennissen bij TC Swalmen. ...

lees verder ...

2 KAMPIOENEN TIJDENS NAJAARSCOMPETITIE.

Tijdens de najaarscompetitie speelden dit jaar 7 teams mee, 1 ...

lees verder ...